Associació catalana de reconstrucció històrica romana
Roman Re-enactment Association in Catalonia

L'associació PRIMA GERMANICA neix amb l'objectiu principal de difondre tots aquells aspectes relacionats amb el món romà amb especial atenció al seu exèrcit, tot posant ènfasi en l'època final de l'Imperi d'Occident (segles IV i V d.C.)

Per tal de realitzar aquesta tasca, procedim a una primera fase de recerca intensiva de totes les fonts d'informació disponibles, tant les de primera mà (història, arqueologia, documents escrits antics, representacions iconogràfiques) com els resultats assolits per altres grups de reconstrucció històrica.

Una segona fase consisteix en la reconstrucció d'elements documentats mitjançant aquesta recerca, de la manera més fidel possible.

El resultats obtinguts es difonen de diverses maneres, depenent del public al que ens adrecem. La vessant, potser més important, és la difusió al gran public, no especialitzat. Aquesta es realitza mitjançant la presentació de diversos personatjes equipats amb les panòplies d'equipament distintives de cadascuna de les èpoques en que hom divideix alló que coneixem com a món romà. La presentació es complementa amb diverses explicacions per part d'un/a narrador/a, fent referències a les diverses peces que componen l'equipament, les diferències amb d'altres períodes i el perquè d'aquestes diferències, i en general tots els aspectes relacionats. Aquesta explicació es realitza en un llenguatge senzill i entenedor, i s'amenitza amb diverses teatralitzacions que ajuden a la comprensió del funcionament del equip, les tàctiques, etc.

Es contempla, paral·lelament, la publicació dels resultats obtinguts en la recerca inicial i en la reconstrucció i eventual prova dels elements reconstruits. Aquesta publicació, adreçada a un públic més especialitzat, s'articularà en conferències divulgatives i articles i/o monografies en revistes científiques especialitzades.

No menys important és la difusió telemàtica mitjançant INTERNET d'ambdues vessants anteriors, amb la nostra pàgina WEB.


Tarraco, 5è Aniversari de "Patrimoni de la Humanitat"

A partir del dia 1 de desembre, i a la Volta romana del Pallol, plaça del Pallol, es podrà visitar la maqueta de com era Tarraco al segle II dC.
Per tal de fer més comprensible el contigut de la maqueta que ocupa una superficie de 21 metres quadrats, l'exposició es complementa amb un seguit de plafons referents a l'urbanisme i els principals edificis de la ciutat romana d'aquella època.

Com a complement educatiu i didàctic, el Museu d'Història de la Ciutat, ha organitzat un seguit de demostracions de reconstrucció històrica. Es tracta de dinamitzar l'exposició i complementar la visió de l'urbanisme romà de Tarraco.

Legio Prima Germanica hi serà el dia 9 i oferirà una teatralització sobre L' exèrcit i Tarraco al segle II dC.

Totes les demostracions es faran a la Volta del Pallol i començaran a les 20,30 hores.
L'activitat és gratuïta amb invitació.
Les invitacions es poden recollir a les taquilles de la Casa Castellarnau, de les 9,30 a les 18,30 hores.

Mes informació a www.ajtarragona.com

EVENTS ANTERIORS