Associació catalana de reconstrucció històrica romana
Roman Re-enactment Association in Catalonia

L'associació PRIMA GERMANICA neix amb l'objectiu principal de difondre tots aquells aspectes relacionats amb el món romà amb especial atenció al seu exèrcit, tot posant ènfasi en l'època final de l'Imperi d'Occident (segles IV i V d.C.)

Per tal de realitzar aquesta tasca, procedim a una primera fase de recerca intensiva de totes les fonts d'informació disponibles, tant les de primera mà (història, arqueologia, documents escrits antics, representacions iconogràfiques) com els resultats assolits per altres grups de reconstrucció històrica.

Una segona fase consisteix en la reconstrucció d'elements documentats mitjançant aquesta recerca, de la manera més fidel possible.

El resultats obtinguts es difonen de diverses maneres, depenent del public al que ens adrecem. La vessant, potser més important, és la difusió al gran public, no especialitzat. Aquesta es realitza mitjançant la presentació de diversos personatjes equipats amb les panòplies d'equipament distintives de cadascuna de les èpoques en que hom divideix alló que coneixem com a món romà. La presentació es complementa amb diverses explicacions per part d'un/a narrador/a, fent referències a les diverses peces que componen l'equipament, les diferències amb d'altres períodes i el perquè d'aquestes diferències, i en general tots els aspectes relacionats. Aquesta explicació es realitza en un llenguatge senzill i entenedor, i s'amenitza amb diverses teatralitzacions que ajuden a la comprensió del funcionament del equip, les tàctiques, etc.

Es contempla, paral·lelament, la publicació dels resultats obtinguts en la recerca inicial i en la reconstrucció i eventual prova dels elements reconstruits. Aquesta publicació, adreçada a un públic més especialitzat, s'articularà en conferències divulgatives i articles i/o monografies en revistes científiques especialitzades.

No menys important és la difusió telemàtica mitjançant INTERNET d'ambdues vessants anteriors, amb la nostra pàgina WEB.


Tarraco Viva 2005La Cohors I Gallica i la Legio I Germanica van ser a Centcelles durant el Tarraco Viva 2005

Galeria 1 de fotos Tarraco Viva 2005

Galeria 2 de fotos Tarraco Viva 2005

Galeria 3 de fotos Tarraco Viva 2005


Presentació del Tarraco Viva 2005Cartell oficial del Tàrraco Viva 2005L'edició d'enguany de les "VIIes jornades de divulgació històrica Tarraco Viva 2005" es cel.lebrarà a Tarragona i voltants del 18 al 30 de maig.
L'associació Legio I Germanica presentarà la "Evolució de l'exercit romà des de la Republica fins a l'època tardana" a Constantí, en col.laboració amb el grup del País Basc Cohors I Gallica (Iruña-Veleia).

Més detalls de la actuació...La edición de este año de las "VIIes jornades de divulgació històrica Tarraco Viva 2005" se celebrará en Tarragona y alrededores del 18 al 30 de mayo.
La associación Legio I Germanica presentará la "Evolución del ejército romano desde la República hasta la epoca tardoromana" en Constantí, en colaboración con el grupo del País Vasco Cohors I Gallica (Iruña-Veleia).
Más detalles de la actuación...
This year's edition of the "VIIes jornades de divulgació històrica Tarraco Viva 2005" will be at Tarragona and around from May 18th to 30th.

Associació Legio I Germanica will present the "Evolution of the roman army from Republic to Late Roman times" at Constantí, in collaboration with the Basque Country group Cohors I Gallica (Iruña-Veleia).
More details of the show (not in English)...Actuació de la Legio I Germanica
Dates/Fechas: 27, 28 i 29 de maig
Espai/Espacio: Recinte Monumental de Centcelles (Constantí)


Web oficial del Tarraco Viva 2005 - Official site

EVENTS ANTERIORS